REGAIN Recyclables bezit alle vergunningen en certificaten om Europees textiel in te zamelen. Voor het ingezamelde textiel/kleding ontvangt u een vergoeding. Wij doen dit vanuit de filosofie: het goede doel, dat bent u! Oftewel, u bepaald zelf wat er met de opbrengst gebeurt. Hoeveel van de opbrengst naar één goed doel gaat bepaalt u zelf of u kiest ervoor om de opbrengst voor eigen middelen te gebruiken.

REGAIN heeft ruime ervaring om samen met u aan een hoge opbrengst te werken. Onze inzameling is Europees georiënteerd. Op dit moment zamelen we, buiten Nederland, gezamenlijk in met onze partners in Frankrijk, Italië, Wenen, Duitsland en Luxemburg.

Plaatsen van containers en CityGreenPoint

Wij kunnen voor u boven- of ondergrondse textiel containers plaatsen. De kosten voor de containers worden doorberekend in de inkoop prijs. Buiten de gewone standaard containers heeft REGAIN in samenwerking met VDL HMI en More! BV een nieuw type container ontwikkeld. Deze container is uitermate geschikt om meerdere stromen restafval in te zamelen waarbij de financiële drager de opbrengst van het ingezamelde textiel is. Dit unieke concept is in 2013 van start gegaan in Duitsland bij supermarktketen Edeka. In Luxemburg, wordt dit inzamelsysteem gedragen door verschillende partners, waaronder Valorlux. De belangen en financiering  worden door de partners gedeeld. Uitgangspunt is een win-win-situatie te creëren voor alle partners.  Bent u geïnteresseerd naar dit concept of wilt u meer informatie, kijk dan even op de website van CityGreenPoint.

Inzameling voor gemeenten
REGAIN verzorgt ook de inzameling van gebruikt textiel voor gemeenten. Wij hebben de kennis om dit op een efficiënte en effectieve wijze uit te voeren. REGAIN kent de markt en kan door haar schaalgrootte de kosten laag houden. Wij helpen het aantal ingezamelde kilo’s per inwoner te verhogen, hierdoor belandt er minder textiel in het restafval. Ook verzorgen wij voor gemeenten de huis aan huis inzameling. Wij hebben ervaring met het implementeren van sociale return voor uw gemeente en kunnen hiervoor maatwerk aanleveren zodat er aan uw specifieke behoefte wordt voldaan.

Inzameling door Particulieren
Wij ondersteunen structurele kleding inzameling door particulieren. We kunnen de door u ingezamelde goederen ophalen of u kunt de kleding rechtstreeks bij ons kantoor afleveren. Bij een structurele inzameling of grootschalige inzamelactie kunnen we tijdelijk een container plaatsen. Uiteraard krijgt u een vergoeding per kilo ingezameld textiel. Tweedehands kleding inzamelen? Bij REGAIN bent u aan het juiste adres.

Verenigingen, stichtingen en scholen
Uw leden of leerlingen zijn de ambassadeurs van uw instelling. Door verenigde krachten van uw leden is het mogelijk grote hoeveelheden gebruikte kleding en textiel in te zamelen. De ingezamelde kleding zal uw instelling extra geld opleveren. U bepaalt vervolgens hoe u dit bedrag wilt besteden. Inzameling kan plaats vinden op projectbasis of via het plaatsen van containers op uw terrein.