REGAIN uit Cuijk is een familiebedrijf dat is gespecialiseerd in het inzamelen en verwerken van gebruikte kleding c.q. textiel en aanverwante artikelen als schoenen, tassen, riemen en speelgoed. Gestart in 1997 hebben we ons in de loop der jaren ontwikkeld tot een professionele en betrouwbare organisatie die de hele keten van inzameling, rapportage, verwerking en vermarkting van gebruikt textiel beheerst.

REGAIN is een commerciële organisatie met een sterke betrokkenheid bij milieu en maatschappij.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Bij REGAIN zijn mensen met een maatschappelijke achterstand welkom om een nieuwe start te maken. Het verleden is geen reden om iemand niet aan het arbeidsproces te laten deelnemen.

Milieu
Hergebruik en recyclage van 1 kilogram kleding geeft een besparing op het milieu van 8.000 liter water, 3,4 kilogram CO2 (staat gelijk aan 18KM autorijden) en 0,5 kg chemicaliën.

Het toepassen van verbeterde inzamelings-methoden en het stimuleren van de consument om kleding en textiel gescheiden in te leveren zijn een geïntegreerd onderdeel van al onze bedrijfsactiviteiten. Wij denken continu na over nieuwe inzamelmethoden waarbij transparantie en het verlagen van de brengdrempel centraal staan.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

More4Less Waste Management BV:
More4Less Waste Management BV is de houdstermaatschappij van REGAIN Recyclables. Onder More4Less Waste Management vallen 3 werkmaatschappijen:

REGAIN Recyclables BV:
Inzameling, rapportage, verwerking en vermarkting van ingezamelde kleding en schoenen voor gemeenten, charitatieve instellingen en verenigingen. Ontwikkeling van nieuwe inzamelconcepten waarbij een zo hoog mogelijk percentage hergebruik kan worden gerealiseerd. Ook ondersteunt Regain grote (Europese) retailketens op het gebied van onverkochte voorraden en retour-producten.

City Greenpoint Holding BV:
Verbeterde textiel inzamel methode waarbij de inzameling van textiel en andere grondstoffen middels consumenten gecollecteerd kunnen worden. De inzameling van textiel is de financiële drager van het inzamelsysteem. Het systeem is ontworpen om consumenten te motiveren om ook andere afval fracties aan te bieden, waarbij de brengdrempel zo laag mogelijk is gemaakt.

African Environmental Concepts BV:
Verbetering van de leefomgeving voor de burgers van Afrika, door middel van het opleiden van mensen en het creëren van werkgelegenheid in de afvalindustrie en op deze manier het bestrijden van armoede onder de jeugd. Tegelijkertijd ook door het verbeteren van het milieu door voort te bouwen op een meer gestructureerde en duurzame afvalinzameling en meer duurzame verwerking van de verschillende afvalstromen.