REGAIN uit Cuijk is gespecialiseerd in het inzamelen en verkopen van gebruikte kleding c.q. textiel en aanverwante artikelen als schoenen, tassen, riemen en speelgoed. Gestart in 1997 onder de naam Drietex The Re-use Company B.V. en vervolgens REGAIN Recyclables B.V. hebben we ons in de loop der jaren ontwikkeld tot een professionele organisatie die de hele keten van inzameling tot sortering en wereldwijde afzet van gebruikt textiel beheerst.

REGAIN is een commerciële organisatie met een sterke betrokkenheid bij milieu en maatschappij.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Bij REGAIN zijn mensen met een maatschappelijke achterstand welkom om een nieuwe start te maken. Het verleden is geen reden om iemand niet aan het arbeidsproces te laten deelnemen.

Milieu
Hergebruikte kleding geeft per kilo een besparing op het milieu van 6.000 liter water, 3 kg CO2 en 0,5 kg chemicaliën.
Het toepassen van verbeterde inzamelings methoden en het stimuleren van de consument om kleding en textiel gescheiden in te leveren zijn een geïntegreerd onderdeel van al onze bedrijfsactiviteiten.

——————————————————————————————————————————————————————-

More4Less Waste Management BV:
More4Less Waste Management BV is de houdstermaatschappij van REGAIN Recyclables. Onder More4Less Waste Management vallen 3 werkmaatschappijen:

REGAIN Recyclables BV:
Inzameling en inkoop van origineel, sortering en verkoop van origineel, Cuijk.

City Greenpoint Holding BV:
Verbeterde textiel inzamel methode waarbij de inzameling van textiel en andere afvalstoffen middels consumenten gecollecteerd kunnen worden. De inzameling van textiel is de financiële drager van het inzamelsysteem. Het systeem is ontworpen om consumenten te motiveren om ook andere afval fracties aan te bieden.

African Environmental Concepts BV:
Verbetering van de leefomgeving voor de burgers van Afrika, door middel van het opleiden van mensen en het creëren van werkgelegenheid in de afvalindustrie en op deze manier het bestrijden van armoede onder de jeugd. Tegelijkertijd ook door het verbeteren van het milieu door voort te bouwen op een meer gestructureerde en duurzame afvalinzameling en meer duurzame verwerking van de verschillende afvalstromen.